Hunderiet Physio

Din hundphysioklinik i UppsalaFör dig som vill ge din hund den träning och omsorg den behöver för ett långt fysiskt och funktionellt liv. 

Hunderiet Physio i Uppsala -  friskvårdsträning och uppstärkande träning för hundar.

En välutrustad träningsanläggning med Water Treadmill, 4 leg check, laser och vibrationsplattform.

Det går också att boka tid för hundmassage, djupvågsmassage, balansbollsträning, ett individuellt träningsupplägg m.m.


Förebyggande träning –stärk hunden så den är fysiskt rustad för det du vill att den ska kunna utföra.

 

Att bygga upp hunden med rätt typ av träning innan krävande aktivitet ger hunden större möjlighet att klara sig inför de påfrestningar som den kommer att utsättas för. Mycket av det vi gör med våra hundar är så pass påfrestande för hundkroppen att skaderisken är mycket stor. Aktiviteter som jakt, agility, skyddsträning, sök och rapport och t.ex. banracing är så ansträngande för hundens kropp att den behöver en grundläggande fysisk träning innan och under tiden den tränas för detta. Dessutom ger träning en stor fördel även för utställningshundar samt äldre - och yngre - samt överviktiga individer.