Individuell fysträning


Vid uppbyggnad av hundens kropp så gäller det att se alla delar och få ihop det till en fungerande helhet.  Hela hundens kropp hänger ihop och om vi missar en del så får vi inte till en frisk, stark välfungerande hund.


En inskränkning i rörelse i t.ex. hundens bakparti ger kompensationer i rygg och framparti.  Hur ska vi då träna för att bygga just din hund?

Vad behöver ett fysprogram för just din hund innehålla?  Balans, styrka, smidighet, stabilitet, kondition, uthållighet m.m. 

Vilken hund behöver individanpassad träning?  Faktiskt så gott som alla!  Speciellt den hunden som tränas i tuffare grenar, jakt, agility, skydd m.m., men även sällskapshunden, hunden som börjar komma upp i ålder, yngre hundar, storvuxna raser, raser med mindre fördelaktig anatomi, innan och efter dräktighet...


Ge din hund den grund den behöver för klara av sin träning och för att få ett hållbart vardagligt liv!