Växtvärk

Tillväxtrubbningar i skelett och leder ses framförallt hos medelstora till stora hundraser. Problemen uppkommer när hunden växer som fortast vilket oftast är runt 4-6 månaders ålder. 


Symtomen vid en tillväxtrubbning är hälta på det drabbade benet. Oftast är hältan som tydligast efter vila. Det är dock vanligt att båda frambenen/ bakbenen är drabbade och då kan det vara svårare att se att hunden haltar. Om man har en unghund som är halt, stel eller har ett avvikande rörelsemönster som inte går över på ca 7-10 dagar ska man alltid låta den bli undersökt av en veterinär. 


Man ska aldrig tänka att det är nog bara växtvärk och att det går över. Det finns nämligen inget som heter växtvärk på hundar. Ibland kallas panosteit felaktigt för växtvärk. Panosteit är en form av benhinneinflammation som ger typiska symtom och förändringar på röntgen. För att ställa denna diagnos och utesluta mer allvarliga tillväxtrubbningar krävs dock en veterinärundersökning.(Källa: Aros Veterinärcentrum)