Tillväxtrubbningar

Tillväxtrubbningar i skelett och leder ses framförallt hos medelstora till stora hundraser. Problemen uppkommer när hunden växer som fortast vilket oftast är runt 4-6 månaders ålder. 

 

Osteokondros (OCD) är en tillväxtrubbning som är vanligast i bog-, armbågs-, knä- och hasled. Två andra ledsjukdomar är fragmentering av processus coronoideus (FCP) och ununited processus anconeus (UPA) som drabbar armbågsleden.  

 

Dessa sjukdomar har en ärftlig bakgrund men de är inte medfödda. Förutom att det är en genetisk bakgrund till sjukdomarna kan utfodring och motion påverka utvecklingen och följderna av OCD, FCP och UPA. Man kan dock inte framkalla dessa sjukdomar bara genom felaktig utfodring och motion utan det krävs att hunden har genetiska anlag för att få sjukdomen.

 

Symtomen vid en tillväxtrubbning är hälta på det drabbade benet. Oftast är hältan som tydligast efter vila. Det är dock vanligt att båda frambenen/ bakbenen är drabbade och då kan det vara svårare att se att hunden haltar. Om man har en unghund som är halt, stel eller har ett avvikande rörelsemönster som inte går över på ca 7-10 dagar ska man alltid låta den bli undersökt av en veterinär. 

 

Man ska aldrig tänka att det är nog bara växtvärk och att det går över. Det finns nämligen inget som heter växtvärk på hundar. Ibland kallas panosteit felaktigt för växtvärk. Panosteit är en form av benhinneinflammation som ger typiska symtom och förändringar på röntgen. För att ställa denna diagnos och utesluta mer allvarliga tillväxtrubbningar krävs dock en veterinärundersökning.

 

Behandling av OCD och FCP görs via artroskopi (titthålsoperation). Vid en artroskopi får man en mycket bra överblick över leden och de flesta förändringar kan åtgärdas direkt utan att man behöver öppna leden. Efter operationen är aktiv rehabilitering mycket viktigt för att resultatet ska bli lyckat.

 

(Källa: Aros Veterinärcentrum)