BRA ATT VETA

Osteoartrit/Artros

Artros hos hund är det vanligaste problemet för leder. Minst en av fem hundar drabbas - troligen fler p.g.a. ett stort mörkertal...

Tillväxtrubbning

Tillväxtrubbningar i skelett och leder ses framförallt hos medelstora till stora hundraser. Problemen uppkommer när hunden växer som fortast...

Växtvärk??

Man ska aldrig tänka att det är nog bara växtvärk och att det går över. Det finns nämligen inget som heter växtvärk på hundar...